Engel Lví chov

8.9.2001 - 11.6.2010

DKK: 0/0

Matka: Brigita Chaloupecké skalky

Otec: Asterix Lví chov

Zkoušky: Canisterapeutické zkoušky (28.8.2005), ZOP (19.5.2007)

Uchovněn: 12.3.2005

Bonitační kód: A3W1

Rebonitace: 8.5.2008