Canisterapie

Co je to canisterapie?

Canisterapie je pomocná terapie, kde se využívá pozitivního působení psa ke zlepšení zdravotního stavu klienta. Je vhodnou součástí pro zlepšení postižení: Mentálního, tělesného, smyslového, autismu, epilepsie, v logopedii, psychologii, psychiatrii, geriatrii - a to jak doma, tak v ústavech.
Toto je jen výčet dosud uplatňovaných oblastí, kde je možno psa - canisterapeuta použít. Samozřejmě, že u jednotlivých oblastí následují specifika podle závažnosti onemocnění, věku klienta, prostředí a přístupnosti.

Canisterapeutický tým = pes + psovod

V praxi to znamená, že terapeutický pes, vhodný k nasazení, navštěvuje se svým pánem nemocné, postižené, osamělé nebo psychicky trpící lidi a přímo pomáhá při terapeutických opatřeních za účelem zlepšení nebo obnovení zdraví. Tato sociální služba existuje na základě dobrovolnosti a není honorovaná.

Jací psi jsou pro tuto činnost vhodni ?

Vhodní jsou zejména psi orientovaní na člověka, neagresivní, s možností zátěže , bez rozdílu věku, plemene. Rovněž to mohou být kříženci. U štěkajících, bojácných nebo citlivých psů nedosáhneme výchovného cíle.

Jak se vychovávají tito psi ?

Psi si zvykají na vše , co je při jejich práci může potkat. Je třeba, aby obstáli v základním testu ( základní poslušnost ) a testu schopnosti ve všech bodech. Výchova trvá cca 20 hodin, včetně teorie.

Jak se školí psovod ?

Psovod se školí teoreticky a na příkladech, které se mohou vyskytnout v praxi. Ve skupinových pohovorech, při modelových situacích, které mohou nastat a také písemnou zkouškou se připravuje lidský partner na svou různorodou a náročnou úlohu.

Co to znamená „vhodný k nasazení“ ?

Tým je vhodný k nasazení tehdy, pokud obstál při základních testech a testech schopnosti a složil písemnou zkoušku, dále má-li pes veškeré předepsané veterinární prohlídky a týmový partner má uzavřenou povinnou pojistku na odpovědnost. Poté se hledá pro tým po pečlivém zvážení „místo nasazení“ , přičemž se bere ohled na zvláštní schopnosti a záliby. Nasazení trvá zpočátku 1 hodinu a provádí se pravidelně, jedenkrát nebo vícekrát za měsíc .


Více informací o canisterapii a fotografie naleznete na: www.canisterapie.org